Mějte unikátní design
a jedinečnou kvalitu i Vy
GDPR
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním formuláře souhlasíte, aby provozovatel těchto stránek Lubomír Bartoš, se sídlem Nádražní 115, 664 46 Silůvky, IČO: 64503127 (dále jen „Správce“), ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával Vaše osobní údaje, a to jméno, příjmení a e‑mailovou adresu.

E-mailová adresa a jméno budou zpracovány za účelem kontaktování autora zprávy ohledně odpovědi na jeho dotaz či poptávku služby.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. Osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

reklamní studio, společnost BLAC Arts s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO: 06085873,

případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu nebo e-mailu. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek smazání vašeho jména, příjmení a e‑mailové adresy.
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE PRÁVA

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.